Aktualności

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej

Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek przeprowadzenia przynajmniej raz w roku ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Program opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. […]

Więcej
Kraków – omówienie wniosków pokontrolnych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl przygotował dla uczestników z Małopolski, szkolenie związane z omówieniem wniosków pokontrolnych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez placówki oświatowe. Spotkanie poprowadziła Pani Joanna Brzoskowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku. Z wykształcenia pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Autor wielu artykułów i publikacji dotyczących organizacji […]

Więcej
Odwołane szkolenia w Poznaniu i Wrocławiu

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce odwołujemy najbliższe szkolenia „Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” , które miały się odbyć w Poznaniu  i Wrocławiu (19 i 20 marca br. ). O nowym terminie będziemy Państwa informować telefonicznie. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu – […]

Więcej
Szkolenia zakresu indywidualizacji organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy szkolni  z województwa łódzkiego uczestniczyli w szkoleniu „Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.  W ramach szkolenia omówione zostały podstawy prawne zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz to dla kogo może być organizowana. Zadania dyrektora, nauczyciela, rodzica oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej , zasady  dokumentowania zajęć realizowanych w ramach zindywidualizowanej ścieżki, […]

Więcej
Szkolenia: Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego przewidzianych dla kuratorów oświaty w roku szkolnym 2018/2019 wskazano m.in. „Ocenę prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Cykl szkoleń przygotowany przez Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl przygotował szkoły do właściwych działań w tym zakresie. 

Więcej
Ogólnopolski Kongres Wychowania i Profilaktyki Szkolnej

W dniu 29 maja 2018 roku kilkudziesięciu uczestników spotkało się w Warszawie, aby wysłuchać tego co jest obecnie najważniejsze w profilaktyce, co budzi największe dyskusje. Kongres otworzył profesor prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski. W spotkaniu uczestniczyli nauczycieli, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy szkół, pełnomocnicy ds. profilaktyki i urzędnicy wydziałów oświaty z miast i gmin z […]

Więcej