Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych.

Spotkania w Warszawie i Łodzi zainicjowały cykl szkoleń „Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych. Zadania pedagoga, psychologa i dyrektora szkoły ” zorganizowanych przez Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl .

 

 

Dyrektor Joanna Brzoskowska opowiada jak w placówkach oświatowych wdrożyć nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W szkoleniach uczestniczyło kilkudziesięciu dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych. Szkolenia prowadziła Joanna Brzoskowska dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku, Z wykształcenia pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny , oligofrenopedagog. Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, współpracownik Ośrodka Rozwoju Edukacji. Autor wielu artykułów i publikacji dotyczących organizacji i dokumentowania kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. W ramach prelekcji uczestnicy dowiedzieli się , co zmieniło się w przepisach związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co należy do zadań dyrektora, specjalistów a co do zadań nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych. Prowadząca przekazała jaka jest definicja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jakie są metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych. Uczestnicy szkolenia poznali obowiązki szkoły w zakresie organizowania kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Omówiony został również rodzaj i zakres pomocy dla uczniów wynikający z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wreszcie uczestnicy dowiedzieli jak powinna wyglądać organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Co ważne dla nas organizatorów średnia ocen wystawionych nam w ankietach ewaluacyjnych przez uczestników to 5,4 (skala od 1 do 6). Wielu uczestników podzieliło się z nami miłymi spostrzeżeniami po odbytym szkoleniu: – Pani Brzoskowska jako pierwsza klarownie i wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie nurtujące mnie pytania dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole.. Bardzo kompetentna i komunikatywna prelegent, praktyk z doświadczeniem i dużą intuicją…świetna organizacja spotkania. Podobne opinie na temat szkolenie mieli pedagodzy z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, małopolskiego i lubelskiego. Każdy z uczestników otrzymał również dodatkowe materiały opracowane przez Panią prelegent.

Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl