Jak zadbać o ważne relacje po powrocie do nauki stacjonarnej? Reintegracja dzieci i młodzieży po powrocie do szkół

Szanowna Dyrekcjo, Nowy rok szkolny to duże wyzwanie dla całej kadry pedagogicznej, w kontekście przywrócenia relacji na wszystkich szczeblach edukacji. W konsekwencji długotrwałej nauki zdalnej a tym samym izolacji społecznej pogorszyło się samopoczucie i zdrowie psychofizyczne wielu uczniów i nauczycieli. Izolacja wpłynęła na relacje uczeń – nauczyciel, zaburzyła poczucie przynależności do grupy uczniowskiej czy klasowej. […]

Więcej
Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego-16 września

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Materiał to zbiór porad i wskazówek, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół i placówek w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli. Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, MEiN zalecił zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z […]

Więcej
Dokumentowanie pracy szkoły oraz tworzenie planu pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego – rola dyrektora i rady pedagogicznej.

Dobre zaplanowanie dokumentowania działań wychowawczo-dydaktycznych w pierwszych dniach roku szkolnego pozwala dyrektorowi na przemyślane i skuteczne prowadzenie dokumentacji, realizację priorytetów MEN i sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  Dyrektor  nie obciąża wówczas niepotrzebną pracą swoich nauczycieli, a każdy z nich wie, co i na kiedy ma przygotować. Co więcej rozumie dlaczego wypełnia takie, a nie inne tabele i […]

Więcej
Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Materiał to zbiór porad i wskazówek, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół i placówek w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli. Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, MEiN zalecił zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z […]

Więcej
Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego- II tura

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Materiał to zbiór porad i wskazówek, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół i placówek w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli. Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, MEiN zalecił zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z […]

Więcej
Wsparcie po powrocie do szkół – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie „Wsparcie po powrocie do szkół – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej”. Szkolenie wychodzi naprzeciw wytycznym MEiN dotyczących działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek. Spotkanie poprowadzą: – prof. JACEK PYŻALSKI, pedagog specjalny, prof. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, pomysłodawca […]

Więcej
Zakończenie roku szkolnego – obowiązki dyrektora wraz z dokumentowaniem pracy szkoły.

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy prawo oświatowe, podstawową działalnością szkoły jest realizowanie zadań związanych z jej głównymi funkcjami – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Stąd wszystkie działania związane z realizacją zadań szkolnych muszą być odpowiednio udokumentowane. To dlatego, 7 czerwca br.  proponujemy szkolenie, w którym na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji i […]

Więcej
Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Materiał to zbiór porad i wskazówek, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół i placówek w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli. Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, MEiN zalecił zintegrowanie działań […]

Więcej
Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego-II termin

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z późn. zm. mówi w  § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu […]

Więcej
Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  z późn. zm. mówi w  § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających […]

Więcej