Profilaktyka zachowań trudnych wychowawczo w klasie. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?

Szanowni Państwo, Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa wskazanych przez MEiN do realizacji w szkołach na rok szkolny 2023/2024 znajdziemy m.in.: zapis dotyczący: „podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty”. To dlatego w dn. 25 kwietnia br. w godz. 12.00 – 14.30 zapraszamy na spotkanie, które poprowadzi pedagog, profesor na Wydziale […]

Więcej
Nauczyciel współorganizujący w systemie organizacji  i zarządzania pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w szkole – obowiązki i dobre praktyki.

Wśród zadań określonych na rok 2023/24 przez Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego wskazano m.in. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”. Nauczyciel współorganizujący kształcenie stał się ważnym ogniwem systemu oświaty w systemie pomocy p-p. Jego funkcjonowanie i zadania częściowo regulowane są odgórnie […]

Więcej
Depresja dzieci i młodzieży. Jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?

Według danych NFZ w Polsce drastycznie przybywa osób w wieku poniżej 18 roku życia wymagających specjalistycznej pomocy z powodu depresji. W 2017 r. leczeniem depresji objęto 12,1 tys. osób poniżej 18 roku życia. W roku 2021 takiej specjalistycznej pomocy udzielono już 25,3 tys. młodym Polakom. Oznacza to ponad 100-procentowy wzrost. Szacuje się, że liczba przypadków […]

Więcej
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

W dniu 16 czerwca 2023 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/2024. Wśród zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty (we wszystkich typach szkół i przedszkoli) wskazano m.in. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”. Kontrole […]

Więcej
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym okresie-17.01

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

Więcej
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym okresie.

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

Więcej
Kompetencje dyrektora w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego – od statutu szkoły po plan nadzoru pedagogicznego.

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2023/2024 znajdziemy zapis, który brzmi: „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”. Z uwagi na ten  priorytet Ministerstwa Edukacji i Nauki, serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 5 grudnia br. : „Kompetencje […]

Więcej
Profilaktyka zachowań trudnych wychowawczo w klasie. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?

Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa wskazanych przez MEiN do realizacji w szkołach na rok szkolny 2022/2024 znajdziemy m.in.: zapis dotyczący: „podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty”. To dlatego w dn. 27 listopada br. w godz. 12.00 – 14.30 zapraszamy na spotkanie, które poprowadzi pedagog, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych […]

Więcej
Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym – II termin

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2023/2024 znajdziemy zapis, który brzmi: „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”. Szczególnie istotne staje się to w kontekście oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby prawidłowo i sprawiedliwie oceniać postępy i osiągnięcia tych uczniów, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół muszą być wyposażeni w odpowiednią […]

Więcej
Profilaktyka autodestrukcyjnych zachowań uczniów – jak pomagać i reagować na samouszkodzenia i zachowania samobójcze uczniów?

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dane Policji za 2022 rok pokazują rosnącą liczbę zachowań samobójczych wśród młodych osób. W samym 2022 roku na swoje życie targnęły się 2 093 osoby do osiemnastego roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat. Z kolei z danych opracowanych na […]

Więcej