Profilaktyka autodestrukcyjnych zachowań uczniów – jak pomagać i reagować na samouszkodzenia i zachowania samobójcze uczniów?

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dane Policji za 2022 rok pokazują rosnącą liczbę zachowań samobójczych wśród młodych osób. W samym 2022 roku na swoje życie targnęły się 2 093 osoby do osiemnastego roku życia, w tym 85 dzieci młodszych niż 13 lat. Z kolei z danych opracowanych na podstawie analizy rozmów telefonu zaufania prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, wynika, że rośnie również liczba zachowań autodestrukcyjnych. Wynika z nich, że wskaźnik samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży wzrósł o ponad 130% w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Z kolei wśród kierunków wskazanych do realizacji dla szkół przez MEiN na rok szkolny 2023/2024 znajdziemy m.in. punkt dotyczący: „podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty”.

W kontekście powyższych informacji zapraszamy w dn. 7 listopada br. na szkolenie:

„Profilaktyka autodestrukcyjnych zachowań uczniów – jak pomagać i reagować na samouszkodzenia i zachowania samobójcze uczniów?

W trakcie szkolenia Małgorzata Łuba – psycholog, suicydolog, wykładowca na wyższych uczelniach, współautorka poradnika dla nauczycieli „Samouszkodzenia, zrozumieć aby zapobiec”, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przybliży zagadnienia wg następującego harmonogramu:

Od kryzysu psychicznego do zachowań autodestrukcyjnych – charakterystyka i rozpoznawanie  kryzysu psychicznego,  samouszkodzenia i zachowania samobójcze jako możliwa konsekwencja kryzysu.

Pierwsza pomoc emocjonalna – dostrzeganie trudności wśród zmian w zachowaniu uczniów, nawiązanie kontaktu, rozmowy w kierunku poszukiwania rozwiązań problemów, naturalnej sieci wsparcia i aktywizowania posiadanych przez uczniów zasobów, ocena bezpieczeństwa (w tym ocena rozmiarów samouszkodzeń i ocena ryzyka suicydalnego).

Współpraca z rodziną i instytucjami pomocowymi – informowanie rodziców lub opiekunów prawnych o zachowaniach problemowych, sposoby monitorowania działań opiekunów, interwencje w sytuacji braku współpracy, system wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego poza szkołą.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prelegentkę do wykorzystania w placówkach oświatowych.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 7 listopada 2023 r. w godzinach 12.00 – 14.30

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 229 zł netto. Udział w szkoleniu może zostać opłacony ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli lub ze środków gminnego/miejskiego programu profilaktyki. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 6 listopada  br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Do 6 listopada br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 7 listopada br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji i formularz znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne