Wrzesień , 2021

15-09-2021
Szkolenie online

Jak zadbać o ważne relacje po powrocie do nauki stacjonarnej? Reintegracja dzieci i młodzieży po powrocie do szkół

16-09-2021
Szkolenie online

Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego-16 września

Październik , 2021