Maj , 2024

21-05-2024
Szkolenie online

Nauczyciel współorganizujący w systemie organizacji i zarządzania pomocą p-p w szkole – obowiązki i dobre praktyki.

27-05-2024
Szkolenie online

Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Czerwiec , 2024

06-06-2024
Szkolenie online

Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego