Grudzień , 2023

05-12-2023
Szkolenie online

Kompetencje dyrektora w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego – od statutu szkoły po plan nadzoru pedagogicznego.

12-12-2023
Szkolenie online

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym okresie.

, 2023