Czerwiec , 2023

07-06-2023
Szkolenie online

Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego

14-06-2023
Szkolenie online

Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Lipiec , 2023