Listopad , 2020

12-11-2020
Szkolenie online

Dokumentowanie dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły – co być może, a co być musi, w warunkach nauczania zdalnego

24-11-2020
Szkolenie online

Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Grudzień , 2020

01-12-2020
Szkolenie online

Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

03-12-2020
Szkolenie online

Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

07-12-2020
Szkolenie online

Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia