Profilaktyka zachowań trudnych wychowawczo w klasie. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?

Szanowni Państwo,

Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa wskazanych przez MEiN do realizacji w szkołach na rok szkolny 2023/2024 znajdziemy m.in.: zapis dotyczący: „podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty”.

To dlatego w dn. 25 kwietnia br. w godz. 12.00 – 14.30 zapraszamy na spotkanie, które poprowadzi pedagog, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jacek Pyżalski:

„Profilaktyka zachowań trudnych wychowawczo w klasie. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?”

Celem szkolenia jest  poznanie rozwiązań wychowawczych możliwych do zastosowania w klasie zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym.

Sporo badań (np. Friedman, 2004;  Pyżalski, 2008) wskazuje, że nauczyciele, szczególnie rozpoczynający karierę zawodową twierdzą, iż właśnie w obszarze radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami uczniów, nie posiadają kompetencji i czują się niepewnie. Z kolei prawie wszystkie wyniki badań dotyczące stresu zawodowego nauczyciela potwierdzają (por. Center i Steventon, 2001, Pyżalski i Plichta, 2007), że niewłaściwe zachowania uczniów stanowią dla wielu nauczycieli poważny stresor zawodowy. Jednocześnie większość nauczycieli w naszym kraju wskazuje, iż studia, które ukończyli nie obejmowały przydatnych treści w tym zakresie (Pyżalski, 2007).

Autorski warsztat, rozbudowywany przez autora od blisko 25 lat, obejmuje prezentację wybranych rozwiązań  wychowawczych (wraz z modyfikacjami dostosowanymi do wieku dziecka), które mogą być stosowane w sytuacjach kiedy nauczyciel musi zapobiegać lub reagować na niewłaściwe zachowania uczniów. Rozwiązania te dotyczyć będą zarówno poziomu jednostkowego (np. jak przeprowadzić rozmowę z uczniem, który zachowuje się w sposób obrażający innych), jak i grupowego (jak skutecznie pracować w „rozgadanej klasie). Poznamy także uniwersalne zasady pracy z sytuacjach trudnych wychowawczo.

Szkolenie poprowadzi Jacek Pyżalski – Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020), zdalnenauczanie.org. Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki związanych z funkcjonowaniem online młodych ludzi (w tym dwóch dotyczących przemocy rówieśniczej). Autor licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy.

Więcej o prelegencie w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prelegenta.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. w godzinach 12.00 – 14.30

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 259 zł netto. Udział w szkoleniu może zostać opłacony ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli lub ze środków gminnego lub miejskiego programu profilaktyki. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 24 kwietnia  br. na adres email wskazany w formularzu. W wypadku większej liczby chętnych niż miejsc, o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Do 24 kwietnia br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 25 kwietnia br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji i formularz znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne