O Nas

Tworzymy zespół ludzi od lat zaangażowanych i pracujących na rzecz samorządu terytorialnego, oświaty samorządowej, profilaktyki oraz mediów. Na bazie naszych doświadczeń powstała firma, której stronę Państwo odwiedzają . Naszą misją jest przekazywanie kompetencji i wiedzy w zakresie oświaty samorządowej, administracji publicznej, profilaktyki, sportu i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży. W ramach firmy działają:

– OŚRODEK EDUKACJI

Organizuje konferencje, szkolenia i warsztaty, które na przestrzeni ostatnich lat  zgromadziły kilkanaście tysięcy zadowolonych uczestników. Oferta Ośrodka Edukacji Profilaktycznie.pl jest dedykowana dla: dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, rad rodziców, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, urzędników i radnych miast i gmin, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz kuratorów sądowych. Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017.

– WYDAWNICTWO

Prowadzi portale tematyczne i branżowe, wydaje Samorządowy Magazyn Profilaktyczny, publikacje i ulotki profilaktyczne na zlecenie szkół i gmin.

– DZIAŁ DIAGNOZ I PROGRAMÓW

Opracowuje lokalne diagnozy problemów problemów społecznych dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programy wychowawczo-profilaktyczne dla szkół zgodne z nowym prawem oświatowym.

Grupa Profilaktycznie.pl
ul. 28 czerwca 1956r. 382C/51
61-441 Poznań
tel. 697-022-263