Depresja dzieci i młodzieży. Jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?

Według danych NFZ w Polsce drastycznie przybywa osób w wieku poniżej 18 roku życia wymagających specjalistycznej pomocy z powodu depresji. W 2017 r. leczeniem depresji objęto 12,1 tys. osób poniżej 18 roku życia. W roku 2021 takiej specjalistycznej pomocy udzielono już 25,3 tys. młodym Polakom. Oznacza to ponad 100-procentowy wzrost. Szacuje się, że liczba przypadków depresji wśród dzieci i młodzieży jest jednak znacznie wyższa niż podawana w urzędowych zestawieniach. Eksperci wskazują, że stany i zaburzenia depresyjne wśród dzieci i młodzieży w naszym kraju stają się coraz bardziej większym problemem zdrowotnym, występującym u ok. 2 proc. dzieci i aż u około 20 proc. młodzieży. Dane gromadzone przez NFZ wskazują też, że szybko rośnie liczba osób poniżej 18. roku życia, dla których zrealizowano recepty na leki przeciwdepresyjne.
W kontekście powyższych informacji zapraszamy w dn. 15 marca br. na szkolenie:

„Depresja dzieci i młodzieży. Jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?”

W trakcie szkolenia Małgorzata Łuba – psycholog, suicydolog, wykładowca na wyższych uczelniach, współautorka poradnika dla nauczycieli „Samouszkodzenia, zrozumieć aby zapobiec”, eks-pert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przybliży zagadnienia wg następującego harmonogramu:

Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży
Kryteria diagnostyczne depresji wg klasyfikacji ICD-10
Ryzyko zachowań samobójczych oraz ich ocena u osoby z objawami depresyjnymi
Edukowanie ucznia i jego rodziców na temat depresji
Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobą z depresją.
Leki stosowane w terapii zaburzeń nastroju, ich charakterystyka, etapy leczenia.

Uczestniczki i uczestnicy szkolenia poznają: problematykę zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, nabędą umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych w zachowaniu ucznia, umiejętność wykorzystania wybranych metod terapii depresji w pracy z uczniem, nauczą się jak przygotowywać i prowadzić spotkania edukacyjne o depresji dla uczniów i ich rodziców, poznają
grupy leków stosowanych w farmakoterapii depresji, dowiedzą się o ich wpływie na funkcjonowanie ucznia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prelegentkę do wykorzystania w placówkach oświatowych.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 15 marca 2024 r. w godzinach 12.00 – 14.30

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 249 zł netto. Udział w szkoleniu może zostać opłacony ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli lub ze środków gminnego lub miejskiego programu profilaktyki. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 14 marca br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Do 14 marca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 15 marca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia. To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne