Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

W dniu 16 czerwca 2023 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/2024. Wśród zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty (we wszystkich typach szkół i przedszkoli) wskazano m.in. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”. Kontrole tego obszaru potrwają do końca marca br. Warto zweryfikować poprawność wsparcia udzielanego we własnej szkole czy przedszkolu.

To, dlatego  w dniu 29.02.2024 w godz. 12.00 – 14.00 zapraszamy Państwa na spotkanie online:

„Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.”

W trakcie szkolenia autorka szkolenia Joanna Brzoskowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku (więcej w załączniku prelegentka i program) omówi:

  1. Podstawy prawne organizowania w szkole wsparcia-pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Zasady zatrudniania specjalistów w szkole.
  3. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej .
  5. Zadania specjalistów i wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez: pedagogów, psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych.
  6. Zasady zatrudniania nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne
  7. Dokumentowanie pracy specjalistów: dzienniki oraz  przykłady sprawozdań.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 29 lutego 2024 r. w godzinach 12.00 – 14.00

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 229 zł netto. Płatność może być wykonana w późniejszym terminie, po otrzymaniu przez szkołę środków budżetowych.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 28 lutego br. na adres email wskazany w formularzu

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 28 lutego br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (do godziny 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 29 lutego br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji i formularz znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne