Loading

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym – II termin

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2023/2024 znajdziemy zapis, który brzmi:

Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”.

Szczególnie istotne staje się to w kontekście oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby prawidłowo i sprawiedliwie oceniać postępy i osiągnięcia tych uczniów, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół muszą być wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności.

W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Z kolei w rozporządzeniu ministra czytamy „Wymagania edukacyjne, o których mowa ustawie o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia”.

To dlatego w dn. 17 listopada br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

„ Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym”.

Podczas szkolenia prelegentki przedstawią m.in:

Przegląd przepisów prawnych w tym zakresie, wyzwania jakie stoją przed nauczycielami przy poszczególnych kategoriach indywidualnych potrzeb, niezbędną dokumentację nauczyciela związana z ocenianiem – od statutu do informacji dla uczniów i rodziców (na podstawie prac grupy roboczej przy MEiN), konieczne dostosowania procesu oceniania dla uczniów z SPE, metody i narzędzia oceniania uczniów ze SPE.

Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione ze szczególnym uwzględnieniem właściwej organizacji pomocy p-p w szkole oraz działań związanych z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Karina Rzepecka, Dyrektor Szkoły Podstawowej z powiatu poznańskiego. Więcej o prelegentkach w załączniku: program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzące.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 17 listopada 2023 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 219 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać  do 16 listopada br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 16 listopada br.  br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia oraz hasło ( maksymalnie do godziny 15.00) w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentek oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 17 listopada br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji i formularz znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne