Kompetencje dyrektora w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego – od statutu szkoły po plan nadzoru pedagogicznego.

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2023/2024 znajdziemy zapis, który brzmi:

„Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”.

Z uwagi na ten  priorytet Ministerstwa Edukacji i Nauki, serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 5 grudnia br. : „Kompetencje dyrektora w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego – od statutu szkoły po plan nadzoru pedagogicznego”. Szkolenie poprowadzi wieloletni dyrektor zespołu szkół z terenu powiatu poznańskiego, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, prelegent na konferencjach ogólnopolskich Pani Anita Plumińska – Mieloch.

Celem tego szkolenia jest rozwój kompetencji kadry kierowniczej w zakresie efektywnego oceniania.

W trakcie szkolenia prelegentka  skupi się na następujących zagadnieniach:

  1. Planie nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli i wsparcia w kontekście oceniania wewnątrzszkolnego. Omówienie będzie oparte na wzorze planu oraz wykorzystaniu kart obserwacji lekcji.
  2. Niezbędnych zapisach w statucie szkoły, tak, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie możliwe do zrealizowania.
  3. Wymogach komunikacji z rodzicami i uczniami – tak aby zasady ocenianie były jasne i klarowne.
  4. Najczęściej popełnianych błędach w dokumentacji szkolnej, które omówi na podstawie studium przypadku z dokumentów różnych szkół.

Zachęcamy do aktywnego udziału w szkoleniu, które dostarczy praktycznych wskazówek i umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania procesem oceniania w szkole.

Więcej o prelegentce w załączniku: program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzącą.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 5 grudnia 2023 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 219 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać  do 4 grudnia br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 4 grudnia br.  br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia oraz hasło ( maksymalnie do godziny 15.00) w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentek oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 5 grudnia br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne