Kraków – omówienie wniosków pokontrolnych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl przygotował dla uczestników z Małopolski, szkolenie związane z omówieniem wniosków pokontrolnych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez placówki oświatowe.

Spotkanie poprowadziła Pani Joanna Brzoskowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku. Z wykształcenia pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. Ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Autor wielu artykułów i publikacji dotyczących organizacji i dokumentowania kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Wśród omawianych uchybień wskazano m.in. : brak umieszczenia w statutach placówek oświatowych, określonych zasad współpracy i współdziałania z rodzicami, brak zaprojektowanych godzin na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w arkuszu organizacyjnym, przekraczanie dopuszczalnej liczby uczniów na zajęciach p-p, prowadzenie zajęć przez nauczycieli nie posiadających kwalifikacji czy brak udokumentowanego sposobu rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych potrzeb uczniów lub prowadzenie rozpoznania tylko na podstawie analizy opinii/orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej.