Ogólnopolski Kongres Wychowania i Profilaktyki Szkolnej

W dniu 29 maja 2018 roku kilkudziesięciu uczestników spotkało się w Warszawie, aby wysłuchać tego co jest obecnie najważniejsze w profilaktyce, co budzi największe dyskusje. Kongres otworzył profesor prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski. W spotkaniu uczestniczyli nauczycieli, pedagodzy i psycholodzy szkolni, dyrektorzy szkół, pełnomocnicy ds. profilaktyki i urzędnicy wydziałów oświaty z miast i gmin z kilku województw.

Wystąpienie profesora Jacka Pyżalskiego dotyczyło wybranych wyników badań związanych z problemami, na które ma odpowiadać profilaktyka. Profesor zestawił je z rzeczywiście prowadzonymi działaniami. Drugi blok tematyczny, który poprowadził prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski dotyczył zagrożeń związanych, z przemocą i cyberprzemocą rówieśniczą. Podczas wykładu przeanalizował te ustalenia dotyczące przemocy i cyberprzemocy rówieśniczej, które są często pomijane jako podstawa planowania i wdrażania działań profilaktycznych.

prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski w trakcie żywej dyskusji z uczestnikami

Druga część Ogólnopolskiego Kongresu Wychowania i Profilaktyki Szkolnej była poświęcona praktycznym zagadnieniom związanym z ewaluacją programu wychowawczo-profilaktycznego szkół i placówek oświatowych. Spotkanie poprowadzili dr Wiesław Poleszak i dr Monika Baryła – Matejczuk.
Lubelscy naukowcy, którzy współpracowali przy wprowadzaniu standardów nowego programu wychowawczo-profilaktycznego z rządowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, przybliżyli informacje związane z prowadzeniem ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, odniesione do standardów ewaluacji. Kolejno omówili rodzaje ewaluacji: celu, wyniku, procesu działań wychowawczych i profilaktycznych ze zwróceniem uwagi na zasadność i wybór określonego rodzaju. Przedstawiona została procedura 12 kroków, pozwalająca w sposób logiczny usystematyzować planowane działania ewaluacyjne. Druga część wystąpienia koncentrowała się na sposobach pomiaru skuteczności realizowanych działań. Zaprezentowane zostały rodzaje metod ewaluacyjnych i przykładowe narzędzia pomiaru. Omówiono również zasady prowadzenia badań, zbierania danych i sposób ich analizy, a następnie wykorzystania informacji płynących z ewaluacji do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
Do zobaczenia za rok na kolejnym Ogólnopolskim Kongresie Wychowania i Profilaktyki Szkolnej.

Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl