Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 31.01

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb […]

MORE
Kontrola NIK – indywidualizacja kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych

Analizując kierunki polityki oświatowej Państwa, czy też obszary edukacji, które są objęte kontrolą i monitorowaniem kuratorium oświaty lub służb państwowych, co roku szczególny obszar zajmuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna i indywidualizacja nauczania. Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i […]

MORE
Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – III termin

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb […]

MORE
Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 wskazano: „Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa” To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Organizacja […]

MORE
Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – II termin

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb […]

MORE
Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowna Dyrekcjo, Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem […]

MORE
Jak zadbać o ważne relacje po powrocie do nauki stacjonarnej? Reintegracja dzieci i młodzieży po powrocie do szkół.

Szanowna Dyrekcjo, Nowy rok szkolny to duże wyzwanie dla całej kadry pedagogicznej, w kontekście przywrócenia relacji na wszystkich szczeblach edukacji. W konsekwencji długotrwałej nauki zdalnej a tym samym izolacji społecznej pogorszyło się samopoczucie i zdrowie psychofizyczne wielu uczniów i nauczycieli. Izolacja wpłynęła na relacje uczeń – nauczyciel, zaburzyła poczucie przynależności do grupy uczniowskiej czy klasowej. […]

MORE
Jak zadbać o ważne relacje po powrocie do nauki stacjonarnej? Reintegracja dzieci i młodzieży po powrocie do szkół

Szanowna Dyrekcjo, Nowy rok szkolny to duże wyzwanie dla całej kadry pedagogicznej, w kontekście przywrócenia relacji na wszystkich szczeblach edukacji. W konsekwencji długotrwałej nauki zdalnej a tym samym izolacji społecznej pogorszyło się samopoczucie i zdrowie psychofizyczne wielu uczniów i nauczycieli. Izolacja wpłynęła na relacje uczeń – nauczyciel, zaburzyła poczucie przynależności do grupy uczniowskiej czy klasowej. […]

MORE
Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego-16 września

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Materiał to zbiór porad i wskazówek, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół i placówek w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli. Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, MEiN zalecił zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z […]

MORE
Dokumentowanie pracy szkoły oraz tworzenie planu pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego – rola dyrektora i rady pedagogicznej.

Dobre zaplanowanie dokumentowania działań wychowawczo-dydaktycznych w pierwszych dniach roku szkolnego pozwala dyrektorowi na przemyślane i skuteczne prowadzenie dokumentacji, realizację priorytetów MEN i sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  Dyrektor  nie obciąża wówczas niepotrzebną pracą swoich nauczycieli, a każdy z nich wie, co i na kiedy ma przygotować. Co więcej rozumie dlaczego wypełnia takie, a nie inne tabele i […]

MORE