Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym semestrze

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

Więcej
Dziękujemy za udział w webinarium

Szanowni Państwo, Dziękujemy za udział w webinarium. Jutro otrzymają Państwo maila z  linkiem do filmu ze szkolenia. Integralną częścią filmu jest prezentacja i materiały przygotowane przez prelegentów.  Indywidualny link do filmu będzie aktywny do końca sierpnia br. Jeśli mają Państwo do nas pytania, prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro@profilaktycznie.pl lub telefoniczny 697-022-263 Ośrodek Edukacji […]

Więcej
Gorzów Wielkopolski – Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i placówki

Od roku obowiązuje nowe prawo oświatowe, które wprowadziło konieczność połączenie programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły w jeden dokument. Nowelizacja wprowadziła obowiązek corocznej ewaluacji już uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego. To dlatego zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz członków zespołów ds. programu wychowawczo-profilaktycznego na konferencję, która składa się z dwóch bloków tematycznych. Część pierwsza, to wprowadzenie […]

Więcej
Poznań – Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych.

Od września  2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół” jako obszar do monitorowania i kontroli przez Kuratoria Oświaty. To […]

Więcej
Bydgoszcz – Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych.

Od września  2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół” jako obszar do monitorowania i kontroli przez Kuratoria Oświaty. To […]

Więcej
Katowice – Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych.

Od września  2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół” jako obszar do monitorowania i kontroli przez Kuratoria Oświaty. To […]

Więcej
Warszawa – Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych.

Od września  2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół” jako obszar do monitorowania i kontroli przez […]

Więcej
Wrocław – Zagadnienia prawne związane z zadaniami i kompetencjami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jesień w komisjach to czas intensywnej pracy nad Gminnymi Programami Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany przez radnych powinien uwzględniać przepisy ustawy o zdrowiu publicznym oraz odnosić się do celów operacyjnych przewidzianych w Narodowym Programie Zdrowia. Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych […]

Więcej