Wrocław – Zagadnienia prawne związane z zadaniami i kompetencjami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Jesień w komisjach to czas intensywnej pracy nad Gminnymi Programami Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany przez radnych powinien uwzględniać przepisy ustawy o zdrowiu publicznym oraz odnosić się do celów operacyjnych przewidzianych w Narodowym Programie Zdrowia. Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego. Gdy motywowanie zawodzi, a zachodzą przesłanki społeczne wymienione w ustawie, należy uruchomić procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego.  To dlatego, zapraszamy pełnomocników i koordynatorów, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, członków zespołów interdyscyplinarnych i pracowników socjalnych na konferencję, która porusza tą tematykę:

„ Zagadnienia prawne związane z zadaniami i kompetencjami komisji rozwiązywania problemów alkoholowych ”.

W  konferencjach zorganizowanych w  2017 roku przez Grupę Profilaktycznie.pl , wydawcę portalu Antyalkoholowi.pl   uczestniczyło już kilkuset zadowolonych uczestników.

Konferencja odbędzie się 16 października 2017, w sali konferencyjnej budynku Narodowego Banku Polskiego, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, Wrocław.

W ramach konferencji dowiedzą się Państwo jak poprawnie skonstruować Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok, uwzględniając przepisy prawa i cele strategiczne przewidziane w Narodowym Programie Zdrowia.  Uczestnicy konferencji uzyskają również informację jak poprawnie wydatkować środki na zadania przewidziane w programie. W drugiej części konferencji zostanie omówiona procedura zobowiązania do leczenia odwykowego.

Naszym prelegentem, będzie Pani Anna Puchacz – Kozioł ; radca prawny, posiadająca wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu gminnego (w tym komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych) w zakresie prawnych aspektów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Prelegentka/wykładowczyni z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Autorka licznych artykułów merytorycznych i prawnych w prasie branżowej oraz broszury informacyjnej „Zasady sprzedaży alkoholu – informator dla przedsiębiorców”.

Patronat nad konferencją objął portal www.antyalkoholowi.pl

Udział w konferencji opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w konferencji to 309 zł lub 289 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 10.00 a kończy o godzinie 15.00. W trakcie konferencji uczestnikom zostanie podany obiad. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie  do 12 października br. na adres email wskazany w formularzu.

Serdecznie zapraszamy:

Zaproszenie >>>

Program i prelegenci >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>