Bydgoszcz – Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych.

Od września  2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN zmieniające wcześniejsze przepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie o kierunkach realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2017/2018 wskazało „Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół” jako obszar do monitorowania i kontroli przez Kuratoria Oświaty.

To dlatego zapraszamy pedagogów, psychologów szkolnych oraz dyrektorów placówek ma szkolenie:

„Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach po zmianach prawnych. Zadania pedagoga, psychologa i dyrektora szkoły”.

Szkolenie odbędzie się 29 listopada 2017r., w Hotelu Brda ***, Dworcowa 94, Bydgoszcz, 350 metrów od dworca PKP Bydgoszcz Główna.

W ramach szkolenia dowiedzą się Państwo, co zmieniło się w przepisach związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co należy do zadań dyrektora, specjalistów a co do zadań nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych. Prowadząca przekaże jaka jest definicja ucznia ze specjalnymi po-trzebami edukacyjnymi, jakie są metody rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych. Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki szkoły w zakresie organizowania kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. Omówiony zostanie rodzaj i zakres pomocy dla uczniów wynikający z opinii poradni psychologiczno-pedagogiczne. Dowiedzą się Państwo jak powinna wyglądać organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych w szkole i placówce.

Udział w konferencji opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 299 zł lub 269 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji. Szkolenie rozpoczyna się rejestracją uczestników o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.45 obiadem serwowanym w restauracji. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie  do 24 listopada br. na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>