Kraków – Jak prawidłowo wydatkować środki z opłat za sprzedaż alkoholu z uwzględnieniem zmian w prawie.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że konferencja w Krakowie została odwołana. O nowym terminie będziemy informować.

Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl