Ochrona i wzmacnianie zdrowia psych. dzieci i młodzieży – jak uczyć i wychowywać, kształtując postawy ukierunkowane na prawdę i dobro oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pandemia, a w jej konsekwencji izolacja, brak wsparcia od dorosłych, problemy z nauką w szkole, stresujące wydarzenia życiowe i problemy w relacjach z rówieśnikami są przyczyną m.in. rosnącej liczby zachowań samobójczych. Dane Policji za 2021 rok pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych osób. W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą. W stosunku do 2020 roku jest to wzrost o 77%.

Z kolei dyrektor placówki oświatowej powinien uwzględnić w dokumentach szkolnych przygotowanych na dany rok szkolny, realizację kierunków polityki oświatowej państwa. Wśród kierunków wskazanych przez MEiN na rok szkolny 2022/2023 znajdziemy m.in. następujące punkty:

– ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,

– wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

W kontekście tych danych, oraz biorąc pod uwagę konieczność realizacji przez placówki oświatowe kierunków polityki oświatowej zapraszamy w dn. 28 lutego w godzinach 12.00 – 14.30 br. na szkolenie:

„Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – jak uczyć i wychowywać, kształtując postawy ukierunkowane na prawdę i dobro oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.”

W trakcie szkolenia:

  • zostaną przedstawione wyniki raportów i badań dotyczące stanu psychicznego dzieci oraz młodzieży w Polsce,
  • przedstawimy przyczyny problemów, z którymi mierzą się uczniowie,
  • wskażemy kierunki działań wychowawczych i profilaktycznych wynikające z diagnoz,
  • przedstawimy sposoby budowania odporności psychicznej u dzieci i młodzieży,
  • zaprezentujemy scenariusze pracy nad wartościami do wykorzystania na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych.

Szkolenie poprowadzą dr Wiesław Poleszak, prof. Akademii WSEI członek międzyresortowego zespołu ds. depresji i samobójstw oraz czynny psychoterapeuta pracujący z dziećmi i młodzieżą i dr Monika Baryła – Matejczuk prof. Akademii WSEI psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI. Autorka polskiej adaptacji skali Highly Sensitive Person Scale, i Highly Sensitive Child – skal do badania wrażliwości. Obydwoje prelegentów współtworzyło standardy wzorcowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla placówek oświatowych.

Więcej o prelegentach w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzących do wykorzystania w placówkach oświatowych.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 28 lutego 2023 r. w godzinach 12.00 – 14.30

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 219 zł netto. Udział w szkoleniu może zostać opłacony ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli lub ze środków gminnego lub miejskiego programu profilaktyki. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 27 lutego  br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Do 27 lutego br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 28 lutego br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne