Ochrona i wzmacnianie zdrowia psych. dzieci i młodzieży – jak uczyć i wychowywać, kształtując postawy ukierunkowane na prawdę i dobro oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji

Z badań wynika, że pogarsza się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pandemia, a w jej konsekwencji izolacja, brak wsparcia od dorosłych, problemy z nauką w szkole, stresujące wydarzenia życiowe i problemy w relacjach z rówieśnikami są przyczyną m.in. rosnącej liczby zachowań samobójczych. Dane Policji za 2021 rok pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych […]

MORE