Profilaktycznie.pl

Tworzymy zespół ludzi od lat zaangażowanych i pracujących na rzecz samorządu terytorialnego, oświaty samorządowej, profilaktyki oraz mediów. Na bazie naszych doświadczeń powstała firma, której stronę Państwo odwiedzają . Naszą misją jest przekazywanie kompetencji i wiedzy w zakresie oświaty samorządowej, administracji publicznej, profilaktyki, sportu i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W ramach firmy działają:

OŚRODEK EDUKACJI

Organizuje konferencje, szkolenia i warsztaty, które w latach 2016-2020 zgromadziły kilkanaście tysięcy uczestników, oferta jest dedykowana dla: dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, rad rodziców, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, urzędników i radnych miast i gmin, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz kuratorów sądowych.  Ośrodek Edukacji Grupy Profilaktycznie.pl został wpisany do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

WYDAWNICTWO

Prowadzi portale tematyczne i branżowe, wydaje Samorządowy Magazyn Profilaktyczny, publikacje i ulotki profilaktyczne na zlecenie szkół i gmin

DZIAŁ DIAGNOZ I PROGRAMÓW

Opracowuje lokalne diagnozy problemów problemów społecznych dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programy wychowawczo-profilaktyczne dla szkół zgodne z nowym prawem oświatowym.