Diagnozy i programy

 

Dział Diagnoz i Programów

Dział Diagnoz i Programów opracowuje lokalne diagnozy problemów problemów społecznych dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz programy wychowawczo-profilaktyczne dla szkół zgodne z nowym prawem oświatowym.