Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 31.01
  • 31-01-2022

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb […]

Więcej
Kontrola NIK – indywidualizacja kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych
  • 08-12-2021

Analizując kierunki polityki oświatowej Państwa, czy też obszary edukacji, które są objęte kontrolą i monitorowaniem kuratorium oświaty lub służb państwowych, co roku szczególny obszar zajmuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna i indywidualizacja nauczania. Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i […]

Więcej
Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – III termin
  • 30-11-2021

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb […]

Więcej
Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
  • 18-11-2021

Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 wskazano: „Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa” To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Organizacja […]

Więcej
Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – II termin
  • 08-11-2021

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb […]

Więcej
Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • 26-10-2021

Szanowna Dyrekcjo, Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/2022 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszeniu jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem […]

Więcej
Jak zadbać o ważne relacje po powrocie do nauki stacjonarnej? Reintegracja dzieci i młodzieży po powrocie do szkół.
  • 12-10-2021

Szanowna Dyrekcjo, Nowy rok szkolny to duże wyzwanie dla całej kadry pedagogicznej, w kontekście przywrócenia relacji na wszystkich szczeblach edukacji. W konsekwencji długotrwałej nauki zdalnej a tym samym izolacji społecznej pogorszyło się samopoczucie i zdrowie psychofizyczne wielu uczniów i nauczycieli. Izolacja wpłynęła na relacje uczeń – nauczyciel, zaburzyła poczucie przynależności do grupy uczniowskiej czy klasowej. […]

Więcej
Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół – podstawą opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego-16 września
  • 16-09-2021

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej MEiN przygotowało harmonogram i rekomendacje działań dla kuratorów oświaty. Materiał to zbiór porad i wskazówek, które mają pomóc w zorganizowaniu pracy szkół i placówek w sposób przyjazny dla uczniów i rodziców, przy uwzględnieniu potrzeb nauczycieli. Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, MEiN zalecił zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z […]

Więcej
Jak zadbać o ważne relacje po powrocie do nauki stacjonarnej? Reintegracja dzieci i młodzieży po powrocie do szkół
  • 15-09-2021

Szanowna Dyrekcjo, Nowy rok szkolny to duże wyzwanie dla całej kadry pedagogicznej, w kontekście przywrócenia relacji na wszystkich szczeblach edukacji. W konsekwencji długotrwałej nauki zdalnej a tym samym izolacji społecznej pogorszyło się samopoczucie i zdrowie psychofizyczne wielu uczniów i nauczycieli. Izolacja wpłynęła na relacje uczeń – nauczyciel, zaburzyła poczucie przynależności do grupy uczniowskiej czy klasowej. […]

Więcej
Dokumentowanie pracy szkoły oraz tworzenie planu pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego – rola dyrektora i rady pedagogicznej.
  • 31-08-2021

Dobre zaplanowanie dokumentowania działań wychowawczo-dydaktycznych w pierwszych dniach roku szkolnego pozwala dyrektorowi na przemyślane i skuteczne prowadzenie dokumentacji, realizację priorytetów MEN i sprawowanie nadzoru pedagogicznego.  Dyrektor  nie obciąża wówczas niepotrzebną pracą swoich nauczycieli, a każdy z nich wie, co i na kiedy ma przygotować. Co więcej rozumie dlaczego wypełnia takie, a nie inne tabele i […]

Więcej