Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Bezpieczne wakacje. Jak rozmawiać z nastolatkami aby zmniejszyć zagrożenia związane z zachowaniami ryzykownymi, w tym alkoholem i narkotykami?
  • 18-06-2024

Wakacje letnie to dla większości nastolatków czas odkrywania świata i samych siebie. Wolność od szkolnej rutyny i systemu edukacyjnego daje młodzieży możliwość swobodnego spędzania czasu, co jednak niesie ze sobą wiele pokus i ryzykownych sytuacji. Letnie dni sprzyjają nawiązywaniu nowych, nie zawsze bezpiecznych znajomości. Eksperymentowanie z używkami, takimi jak papierosy, narkotyki i alkohol, staje się […]

Więcej
Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego
  • 06-06-2024

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późn. zm. mówi w § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają  efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających  […]

Więcej
Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • 27-05-2024

Artykuł 26 Ustawy prawo oświatowe nakłada na dyrektorów szkoły obowiązek corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Coroczna ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego  powinna być oparta o wyniki tej diagnozy. W trakcie szkolenia przybliżymy Państwu: – grupy przyczyn problemów, z którymi mierzą się uczniowie, – jak […]

Więcej
Nauczyciel współorganizujący w systemie organizacji i zarządzania pomocą p-p w szkole – obowiązki i dobre praktyki.
  • 21-05-2024

Wśród zadań określonych na rok 2023/24 przez Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego wskazano m.in. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”. Nauczyciel współorganizujący kształcenie stał się ważnym ogniwem systemu oświaty w systemie pomocy p-p. Jego funkcjonowanie i zadania częściowo regulowane są odgórnie na […]

Więcej
Profilaktyka zachowań trudnych wychowawczo w klasie. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?
  • 25-04-2024

Szanowni Państwo, Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa wskazanych przez MEiN do realizacji w szkołach na rok szkolny 2023/2024 znajdziemy m.in.: zapis dotyczący: „podnoszenia jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty”. To dlatego w dn. 25 kwietnia br. w godz. 12.00 – 14.30 zapraszamy na spotkanie, które poprowadzi pedagog, profesor na Wydziale […]

Więcej
Nauczyciel współorganizujący w systemie organizacji  i zarządzania pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w szkole – obowiązki i dobre praktyki.
  • 25-03-2024

Wśród zadań określonych na rok 2023/24 przez Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego wskazano m.in. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”. Nauczyciel współorganizujący kształcenie stał się ważnym ogniwem systemu oświaty w systemie pomocy p-p. Jego funkcjonowanie i zadania częściowo regulowane są odgórnie […]

Więcej
Depresja dzieci i młodzieży. Jak pomagać uczniom cierpiącym na zaburzenia nastroju?
  • 15-03-2024

Według danych NFZ w Polsce drastycznie przybywa osób w wieku poniżej 18 roku życia wymagających specjalistycznej pomocy z powodu depresji. W 2017 r. leczeniem depresji objęto 12,1 tys. osób poniżej 18 roku życia. W roku 2021 takiej specjalistycznej pomocy udzielono już 25,3 tys. młodym Polakom. Oznacza to ponad 100-procentowy wzrost. Szacuje się, że liczba przypadków […]

Więcej
Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.
  • 29-02-2024

W dniu 16 czerwca 2023 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/2024. Wśród zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty (we wszystkich typach szkół i przedszkoli) wskazano m.in. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”. Kontrole […]

Więcej
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym okresie-17.01
  • 17-01-2024

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

Więcej
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po pierwszym okresie.
  • 12-12-2023

Obowiązkiem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających w swoich placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, jest przeprowadzanie oceny jej efektywności. Obowiązek wynika z poniższych przepisów. W rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym czytamy: […]

Więcej