Konferencje
Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa Grupa Profilaktycznie.pl została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji działający w ramach Grupy Profilaktycznie.pl organizuje konferencje i szkolenia  dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędników i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i prelegentami, posiadającymi niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną.  Wykładowcy posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie przepisów i rozwiązań, w zakresie których szkolą. W konferencjach zorganizowanych przez Grupa Profilaktycznie.pl w 2016 i 2017 roku wzięło udział ponad tysiąc osób, reprezentujących kilkaset szkół i instytucji z terenu całej Polski.  Cykl szkoleń „Szkolny program wychowawczy i program profilaktyki”,”Autorytet dyrektora szkoły”, „Neurodydaktyka w praktyce”, „Zagadnienia prawne związane z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych” czy  „Jak poprawnie wydatkować środki z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych”  to tylko niektóre z naszych szkoleń docenionych przez nauczycieli i urzędników. Poniżej w formie graficznej przedstawiamy aktualne konferencje i szkolenia.

Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole z uwzględnieniem wyzwań nauczania zdalnego. Perspektywa dyrektora, pedagoga i psychologa szkolnego.
  • 18-03-2021

W dniu 3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021. Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazano: „Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.” To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Organizacja i zarządzanie pomocą […]

Więcej
Zmiany w nadzorze pedagogicznym w okresie pracy zdalnej na wybranych przykładach. Jak stworzyć poprawne sprawozdanie z realizacji planu nadzoru?
  • 17-03-2021

W dniu 8 września 2020 r. w dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano obwieszenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego, dokument porządkuje dotychczasowe zmiany przepisów tego aktu prawnego. Opierający się na powyższym akcie prawnym plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, jest jednym z najistotniejszych dokumentów wewnętrznych szkoły. Przepisy narzucają obowiązek […]

Więcej
Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 25.02
  • 25-02-2021

W dniu 3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021. Wśród zadań w zakresie monitorowania (we wszystkich typach szkół) dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”. Monitorowanie tego ważnego aspektu pracy szkół potrwa od października 2020 r. do marca 2021 […]

Więcej
Dokumentowanie dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły – co być może, a co być musi, w warunkach nauczania zdalnego – 17.02
  • 17-02-2021

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy prawo oświatowe, podstawową działalnością szkoły jest realizowanie zadań związanych z jej głównymi funkcjami – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Stąd wszystkie działania związane z realizacją zadań szkolnych muszą być odpowiednio udokumentowane. Dyrektorzy placówek oświatowych często zastanawiają się nad szkolną dokumentacją. Gromadzą jej wiele na wszelki wypadek, gdyż rozstrzygnięcie, […]

Więcej
Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 28.01
  • 28-01-2021

W dniu 3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021. Wśród zadań w zakresie monitorowania (we wszystkich typach szkół) dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”. Monitorowanie tego ważnego aspektu pracy szkół potrwa od października 2020 r. do marca 2021 […]

Więcej
Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia
  • 07-12-2020

W dniu 3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021. Wśród zadań w zakresie monitorowania (we wszystkich typach szkół) dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”. Monitorowanie tego ważnego aspektu pracy szkół potrwa od października 2020 r. do marca 2021 […]

Więcej
Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia
  • 01-12-2020

W dniu 3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021. Wśród zadań w zakresie monitorowania (we wszystkich typach szkół) dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”. Monitorowanie tego ważnego aspektu pracy szkół potrwa od października 2020 r. do marca 2021 […]

Więcej
Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia
  • 24-11-2020

W dniu 3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021. Wśród zadań w zakresie monitorowania (we wszystkich typach szkół) dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”. Monitorowanie tego ważnego aspektu pracy szkół potrwa od października 2020 r. do marca 2021 […]

Więcej
Dokumentowanie dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły – co być może, a co być musi, w warunkach nauczania zdalnego
  • 12-11-2020

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy prawo oświatowe, podstawową działalnością szkoły jest realizowanie zadań związanych z jej głównymi funkcjami – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Stąd wszystkie działania związane z realizacją zadań szkolnych muszą być odpowiednio udokumentowane. Dyrektorzy placówek oświatowych często zastanawiają się nad szkolną dokumentacją. Gromadzą jej wiele na wszelki wypadek, […]

Więcej
Jak zapewnić wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz wysoką jakość kształcenia wszystkim uczniom? – nowe kierunki polityki oświatowej MEN
  • 29-10-2020

W dniu 3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Wśród pięciu najważniejszych na ten rok szkolny kierunków wskazano: „Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”. To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie: „Jak zapewnić […]

Więcej