Warsztaty zamknięte

 

 

Warsztaty zamawiane dla grup zamkniętych organizowane przez Profilaktycznie.pl

Instytucja szkoleniowa GRUPA PROFILAKTYCZNIE.PL została wpisana do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00363/2017

Ośrodek Edukacji Profilaktycznie.pl jest realizatorem warsztatów zamkniętych, zamawianych przez szkoły, rady pedagogiczne, rady rodziców, urzędy miast i gmin, ośrodki pomocy społecznej i komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Współpracujemy tylko z uznanymi trenerami i prelegentami. Wykładowcy są praktykami na co dzień stosującymi przepisy i metody w których szkolą. Wśród naszych zadowolonych klientów jest wiele szkolnych rad pedagogicznych, urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji.