Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela. Obowiązki dyrektora i nauczyciela po zmianie przepisów i procedury

Wraz z początkiem roku szkolnego MEIN wprowadziło dwa istotne dla pracy dyrektorów i szkół rozporządzenia:

– rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

– rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Zmiana przepisów dotycząca oceny pracy nauczyciela postawiła  przed dyrektorami i nauczycielami nowe zadania, które są szczególnie ważne w kontekście procedury awansu zawodowego. Ocena, którą uzyska nauczyciel, otworzy mu lub zamknie drogę do kolejnego stopnia awansu zawodowego. Stąd niezbędne są przemyślane działania dyrektora, jako osoby oceniającej, sprawne posługiwanie się wymaganiami, ich przeliczenie  na procenty, umiejętność konkretnego uzasadnienia oceny.  Nauczyciel z kolei powinien znać nową procedurę awansu zawodowego i tym samym potrafić sprostać nowym wymaganiom.

W czasie szkolenia prelegentka omówi na przykładach  takie działania jak:

  1. Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela.
  2. Szkolna procedura oceny pracy- wybór, czy konieczność?
  3. Ocena pracy – propozycja dokumentacji dyrektora.
  4. Wymogi wobec nauczyciela w trakcie procedury awansu zawodowego, rola mentora.
  5. Awans zawodowy, a ocena pracy nauczyciela.

Serdecznie zapraszamy,  w dniu 18 października br. na szkolenie online:

Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela. Obowiązki dyrektora i nauczyciela po zmianie przepisów i procedury.”

Szkolenie poprowadzi Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, prelegent na konferencjach ogólnopolskich, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, współautor podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do historii. Wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, opieko-wała się ponad 100 uczniami, którzy zostali laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako mentor w Aktywnej Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała scenariusze i recenzowała scenariusze w ramach tego programu. Za swoją pracę otrzymała nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczycielu Roku 2019, członek Superbelfrów RP. W 2020 roku została uhonorowana tytułem Profesora Oświaty.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz edytowalne wzory dokumentów (plik WORD). Po szkoleniu dyrektorzy będą potrafili wykorzystać przedstawioną i posiadaną już szkolna dokumentację do przygotowania oceny pracy. Nauczyciele otrzymają informacje, na temat zadań i warunków koniecznych do uzyskania stopnia awansu zawodowego.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 18 października 2022 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 17 października br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Do 17 października br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres:

biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 18 października br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne