Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej19.04

Szanowni Państwo,

W dniu 24 lutego br. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w odpowiedzi na szereg zapytań ze strony szkół i samorządów lokalnych opublikowała komunikat, odnośnie realizacji programów rekomendowanych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych  i Promocji Zdrowia Psychicznego w wersji on-line.

Pytania i komunikat są odpowiedzią na rzeczywistość w jakiej żyjemy od blisko roku. Jak możemy przeczytać:  Pandemia, izolacja i konieczność edukacji zdalnej wywiera bardzo  duży wpływ na zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży, jak też nauczycieli, wychowawców i rodziców. Poza problemami w zakresie zachowań ryzykownych młodych ludzi, z którymi dotąd próbowaliśmy sobie radzić, pojawiły się nowe. W związku z tym PARPA zamówiła eksperckie analizy na temat potrzeb i zaleceń  dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19.

To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej”. Spotkanie poprowadzą:  prof. JACEK PYŻALSKI, pedagog specjalny, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu oraz dr WIESŁAW POLESZAK, psycholog, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji  w Warszawie autorzy wymienionych powyżej ekspertyz na zlecenie PARPA. (szersza informacja o prelegentach w załączniku – program i prelegenci).

Serdecznie zapraszamy,  w dniu 19 kwietnia br. na szkolenie online:

„Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej.”

W czasie szkolenia prelegenci odpowiedzą na następujące pytania i zagadnienia:

  1. Z czym mierzą się uczniowie i nauczyciele w okresie pandemii?
  2. Co pomaga, a co szkodzi w radzeniu sobie z kryzysem pandemicznym?
  3. Dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli w czasie pandemii.
  4. Co stało się z ważnymi edukacyjnie relacjami i jakie to ma przełożenie na zdrowie psychiczne uczniów?
  5. Jak zmieniło się używanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i higiena cyfrowa uczniów?
  6. Jak prowadzić działania profilaktyczne i wychowawcze teraz i po powrocie do szkół?
  7. Co dalej z programami rekomendowanymi – jak je realizować w trakcie pandemii?

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia (dostęp na 30 dni).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. w godzinach 12.00 – 14.30.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 16 kwietnia br. na adres email wskazany w formularzu. Liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 16 kwietnia br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 15.00 w piątek 16 kwietnia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 19 kwietnia br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne