Posumowanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas zdalnego nauczania

Obecna sytuacja wymusiła na szkołach niestandardowe formy działania. Od marca nauczanie zdalne, które do niedawna było jedynie możliwością, stało się wyłączną możliwą formą prowadzenia lekcji czy organizowania pracy. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinni zostać w sposób szczególny objęci opieką w trakcie realizacji nauczania na odległość. Jak opracować wnioski z udzielanej pomocy p-p z uwzględnieniem pracy zdalnej? Jakie są obowiązki, szkoły, pedagoga, psychologa i nauczycieli? Jak przygotować dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem ograniczeń pracy zdalnej? To dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie:

 

„Posumowanie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas zdalnego nauczania dla uczniów ze SPE oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?”.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 19 czerwca 2020 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia :

– potrzeby uczniów z SPE w kontekście zdalnego nauczania,

– organizacja pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– to jak opracowywać wnioski z udzielanej w roku szkolnym 2019/2020 pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– jak na koniec roku szkolnego przeprowadzić Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia z uwzględnieniem sytuacji zdalnego nauczania?

– jak sporządzić modyfikację IPET-u z uwzględnieniem zdalnego nauczania.?

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 149 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 25 maja br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

  1. Maksymalnie do 17 czerwca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego  podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).
  2. Na wskazany e-mail otrzymasz link do rejestracji na wydarzenie (dzień przed wydarzeniem).
  3. W kolejnym mailu otrzymasz potwierdzenie rejestracji, wraz z linkiem do pokoju webinarowego, w którym odbędzie się szkolenie.
  4. Po kliknięciu DOŁĄCZ – zalogujesz do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie.
  5. W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>