Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Wśród wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2022/2023 znajdziemy zapis, który mówi o „podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.”. Na takie działania zasługują przede wszystkim uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ustawie o systemie oświaty czytamy „nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Z kolei w rozporządzeniu ministra czytamy „Wymagania edukacyjne, o których mowa ustawie o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia”.

To dlatego w dn. 27 kwietnia br. zapraszamy dyrektorów, szefów zespołów przedmiotowych, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów szkolnych, nauczycieli współorganizujących na szkolenie:

„ Ocenianie i dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ”.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

1.Opinii, wniosków i zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych – charakterystyka.

  1. Oceniania i dostosowania przy dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, dysortografii, ryzyku dysleksji rozwojowej, inteligencji niższej niż przeciętna.
  2. Dokumentowania działań związanych z ocenianiem – od statutu do kryteriów oceniania.
  3. Systemowych rozwiązań w szkole dotyczących oceniania.
  4. Współpracy między rodzicami, nauczycielami, a dyrektorem na płaszczyźnie oceniania.

Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione ze szczególnym uwzględnieniem właściwej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz działań związanych z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentkach w załączniku: program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzące.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać  do 26 kwietnia br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 26 kwietnia br.  br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia oraz hasło ( maksymalnie do godziny 14.00) w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentek oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 27 kwietnia br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji i formularz znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne