Jak zapewnić wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz wysoką jakość kształcenia wszystkim uczniom? – nowe kierunki polityki oświatowej MEN

W dniu 3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Wśród pięciu najważniejszych na ten rok szkolny kierunków wskazano: „Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych”. To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie: „Jak zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom? – nowe kierunki polityki oświatowej MEN”.

W ramach szkolenia omówione zostaną; obowiązki szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej  w świetle obowiązujących przepisów, zasady dokumentowania udzielonej pomocy p-p. Dowiedzą się Państwo jak interpretować zalecenia  zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Przybliżymy podstawy prawne zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz to dla kogo może być organizowana. Poznają Państwo zasady  dokumentowania zajęć realizowanych w ramach zindywidualizowanej ścieżki. Poruszymy kwestie organizacji kształcenia ucznia zdolnego – Indywidualnego Programu Nauki i Indywidualnego Toku Nauki.

„Jak zapewnić wsparcie psychologiczno – pedagogiczne oraz wysoką jakość kształcenia wszystkim uczniom? – nowe kierunki polityki oświatowej MEN”.

Szkolenie poprowadzi Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku, Praktyk z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą  o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka szeregu artykułów i publikacji dotyczących organizacji i dokumentowania kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach. Wykładowca wyższej uczelni na kierunku pedagogika.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 22 października 2020 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 159 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 21 października br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 21 października br. prześlij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (dzień przed wydarzeniem).

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 22 października br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne