Jak wspierać rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze uwzględniając bezpieczne poruszania się w sieci oraz krytyczną analizę informacji dostępnych w Internecie?

Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa wskazanych przez MEiN do realizacji w szkołach na rok szkolny 2023/2024 znajdziemy m.in.:

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

Z kolei wg. badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego w wieku 7-8 lat  (46,8%). Niemal każde dziecko ma telefon typu smartfon (97,7%). Z kolei wg badań NASK polskie nastolatki spędzają w sieci w czasie wolnym średnio 4 godz. i 50 m dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do 6 godz. i 10 m. Blisko co dziesiąty (11,5%) nastolatek w wolnym czasie jest aktywny w sieci ponad 8 godz. dziennie, a co piąty (21,3%) spędza tyle czasu przed monitorem w dni wolne od lekcji.

To dlatego w dn. 27 września br. w godz. 12.00 – 14.30 zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi pedagog, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jacek Pyżalski:

„Jak wspierać rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze uwzględniając bezpieczne poruszania się w sieci oraz krytyczną analizę informacji dostępnych w Internecie?”

Podczas spotkania, wykorzystując najnowsze wyniki badań (ySkills i EUKids Online) omówimy najważniejsze zagrożenia i szanse związane z wykorzystaniem nowych mediów przez młodych ludzi. Przybliżymy także najważniejsze założenia profilaktyczne i wychowawcze w tym obszarze. Omówimy jak nauczyciele mogą poprawnie wykorzystywać narzędzia i materiały dostępne w sieci, w szczególności te oparte na sztucznej inteligencji.

Szkolenie poprowadzi Jacek Pyżalski – Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020). Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki związanych z funkcjonowaniem online młodych ludzi (w tym dwóch dotyczących przemocy rówieśniczej. Autor licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 27 września 2023 r. w godzinach 12.00 – 14.30.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 229 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 18 września br. na adres email wskazany w formularzu

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 26 września br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (maksymalnie do godziny 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 27 września  br., czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji i formularz znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne