Jak uczyć i wychowywać, aby kształtować świadome korzystanie z internetu i z innych mediów cyfrowych

Wg. badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego w wieku 7-8 lat  (46,8%). Niemal każde dziecko ma telefon typu smartfon (97,7%). Z kolei wg badań NASK polskie nastolatki spędzają w sieci w czasie wolnym średnio 4 godz. i 50 m dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do 6 godz. i 10 m. Blisko co dziesiąty (11,5%) nastolatek w wolnym czasie jest aktywny w sieci ponad 8 godz. dziennie, a co piąty (21,3%) spędza tyle czasu przed monitorem w dni wolne od lekcji. Co szósty nastolatek (16,9%) intensywnie korzysta z internetu w godzinach nocnych (po godz. 22).

Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa wskazanych przez MEiN do realizacji w szkołach na rok szkolny 2022/2023 znajdziemy m.in.:

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno -komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

To dlatego w dn. 19 kwietnia br. w godz. 12.00 – 14.30 zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi pedagog, profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jacek Pyżalski:

„Jak uczyć i wychowywać, aby kształtować świadome korzystanie z internetu i z innych mediów cyfrowych.”

Podczas spotkania, wykorzystując najnowsze wyniki badań (ySkills i EUKids Online) omówimy najważniejsze zagrożenia i szanse związane z wykorzystaniem nowych mediów przez młodych ludzi. Przybliżymy także najważniejsze założenia profilaktyczne i wychowawcze w tym obszarze. Skoncentrujemy się między innymi na problematycznym używaniu internetu, niewłaściwych treściach oraz problemach związanych z relacjami społecznymi online.

Szkolenie poprowadzi Jacek Pyżalski – Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020), zdalnenauczanie.org. Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki związanych z funkcjonowaniem online młodych ludzi (w tym dwóch dotyczących przemocy rówieśniczej. Autor licznych publikacji, w tym pierwszej na polskim rynku monografii naukowej dotyczącej cyberprzemocy.

Więcej o prelegencie w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prelegenta.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. w godzinach 12.00 – 14.30

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 219 zł netto. Udział w szkoleniu może zostać opłacony ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli lub ze środków gminnego lub miejskiego programu profilaktyki. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 18 kwietnia  br. na adres email wskazany w formularzu. W wypadku większej liczby chętnych niż miejsc, o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Do 18 kwietnia br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 19 kwietnia br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji i formularz znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne