„Jak organizować kształcenie w czasie epidemii? Nowe rozporządzenia MEN” – webinarium

Po decyzji MEN , od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Dodatkowe zalecenia zostały opracowane dla powiatów, w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. MEN przygotował nowe rozporządzenia, które zdaniem ministerstwa mają pomóc we właściwej i bezpiecznej organizacji pracy placówek oświatowych. To dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie:

„Jak organizować kształcenie w czasie epidemii? Nowe rozporządzenia MEN”.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 26 sierpnia 2020 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia :

–  nowe rozwiązania prawne związane z coronavirusem,

– praktyczne rozwiązania pracy szkoły w okresie pandemii – nauczanie hybrydowe, nauczanie zdalne, funkcjonowanie placówki w zaostrzonym rygorze sanitarnym,  

– zadania dyrektora –  analiza programów i aplikacji ułatwiających zdalne nauczanie, praca z radą pedagogiczną w zakresie treści nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, metod pracy, oceniania, dokumentowania pracy,

– plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego w czasie pandemii.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 149 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 24 sierpnia br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

  1. Maksymalnie do 24 sierpnia br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).
  2. Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (dzień przed wydarzeniem).
  3. Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy.
  4. Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 26 sierpnia br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia. To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.
  5. W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>