Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej

Do 30 września br. szkoły i placówki oświatowe powinny uchwalić program wychowawczo-profilaktyczny. Warunkiem uchwalenia nowego programu jest podejmowanie  działań profilaktycznych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w konkretnym środowisku szkolnym. Prawo oświatowe nakłada na szkoły obowiązek przeprowadzenia przynajmniej raz w roku ewaluacji programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Program opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Od ponad dwóch lat polska edukacja boryka się z problemami, które przyniosła pandemia Covid, zdalne i hybrydowe nauczanie. Rok 2022 przyniósł niespodziewane doświadczenie wojny, pracy z dziećmi, które doświadczyły traumy. Dlatego w programie najbliższego szkolenia znajdą się zagadnienia dotyczące istoty kryzysu (identyfikacji, indywidualnego i grupowego wsparcia w sytuacji kryzysu) oraz  zagadnienia traumy (rozpoznawania na różnych etapach rozwoju). W szkolenie włączymy również treści dotyczące integracji klasy z uczniami trudno adaptującymi się, z uczniami z innych krajów.

To dlatego w dn. 15 września br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej”.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 15 września 2022 r. w godzinach 12.00 – 14.30.

W ramach szkolenia przedstawimy odpowiedzi na zasadnicze pytania, konieczne do poprawnego uchwalenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Jednocześnie dostarczymy gotowych propozycji narzędzi i sposobów badania (zbierania danych) oraz ewaluacji. Powyższe zadania szkoły związane z wychowaniem i profilaktyką osadzimy w realiach aktualnych problemów oświaty. W trakcie szkolenia znajdą Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

I. Co ewaluujemy? – cel i istota programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, podstawy prawne. Przykładowy model konstrukcji wraz z przykładami.

II. Czym jest ewaluacja? – cel, rozumienie ewaluacji. Dostosowanie rodzaju ewaluacji do specyfiki programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i specyfiki oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych. Podstawowe kroki działań prowadzące do skutecznego przeprowadzenia ewaluacji.

III.        Jak realizować zadania szkoły w czasie permanentnego kryzysu? Jak wspierać osoby doświadczające kryzysu i traumy? Jak integrować klasę z uczniami trudno adaptującymi się, z uczniami z innych krajów?  Przybliżymy warunki diagnozy, potrzebne narzędzia, specyfika badań oraz przygotowanie raportu, który zapewni nam właściwe rozwiązania.

Szkolenie poprowadzą dr Monika Baryła – Matejczuk i dr Wiesław Poleszak, współpracownicy ORE, autorzy wielu publikacji na temat opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego. Więcej o prelegentach w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały przygotowane przez prowadzące.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 15 września 2022 r. w godzinach 12.00 – 14.30.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 219 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 14 września br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 14 września  br. prześlij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia oraz hasło ( maksymalnie do godziny 14.00) w dzień roboczy poprzedzający szkolenie. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 15 września br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne