Działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa

Szanowni Państwo,

Obecna sytuacja wymusiła na komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych niestandardowe działanie.. Aby ułatwić działanie pełnomocnikom ds. profilaktyki i członkom komisji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajęła stanowisko, w sprawie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  Nadal jednak pojawia się wiele szczegółowych pytań odnośnie działalności komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w dobie koronawirusa. To dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie:

„Działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a regulacje związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa”. 

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 14 maja 2020 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia :

– akty prawne związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa w kontekście funkcjonowania gminnych komisji,

– formy posiedzeń członków gminnych komisji i sposób ich realizacji,

– procedura zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu

– etapy procedury oraz możliwości ich realizacji w dobie epidemii,

– przepisy o zawieszeniu biegu terminów a kontrola punktów sprzedaży, czy w okresie epidemii możliwa jest kontrola punktów sprzedaży przez gminną komisję?

– realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, podstawa prawna realizacji zadań określonych w gminnym programie co można finansować a czego nie w dobie epidemii,

– funkcjonowanie punktów konsultacyjnych, finansowanie podmiotów leczniczych.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 12 maja br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1. Maksymalnie do 12 maja br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2. Na wskazany e-mail otrzymasz link do rejestracji na wydarzenie (dzień przed wydarzeniem).

3. W kolejnym mailu otrzymasz potwierdzenie rejestracji, wraz z linkiem do pokoju webinarowego w którym odbędzie się szkolenie.

4. Po kliknięciu DOŁĄCZ – zalogujesz do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie.

5. W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych plikach, serdecznie zapraszamy:

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>