Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Szanowni Państwo,

Wśród kierunków polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2023/24 wskazanych przez MEiN znajdziemy m.in. :

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Z kolei art. 26 Ustawy prawo oświatowe nakłada na dyrektorów szkoły obowiązek corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Coroczna ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego  powinna być oparta o wyniki tej diagnozy.

W trakcie szkolenia przybliżymy Państwu:

 – przyczyny problemów, z którymi mierzą się uczniowie,

– informacje o tym jak przeprowadzić rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów,

– wskażemy jak wybrać adekwatne kierunki działań wychowawczych i profilaktycznych, które powinny się znaleźć w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły,

– zaprezentujemy scenariusze pracy nad wartościami do wykorzystania na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych.

 Propozycje zostaną w taki sposób zaprezentowane aby można było je wpisać do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. Przybliżone zostaną rekomendowane metody i narzędzia prowadzenia ewaluacji programu i diagnozy potrzeb rozwojowych.

To dlatego w dn. 12 września br. zapraszamy Państwa na szkolenie:

„Diagnoza potrzeb rozwojowych podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego”.

Szkolenie poprowadzą:

– dr Wiesław Poleszak, prof. Akademii WSEI członek międzyresortowego zespołu ds. depresji i samobójstw oraz czynny psychoterapeuta pracujący z dziećmi i młodzieżą, Na zlecenie PARPA autor  ekspertyzy dotyczącej wskazań w zakresie prowadzenia działań i programów profilaktycznych adresowanych do dzieci młodzieży dotyczących zachowań ryzykownych,

– dr Monika Baryła – Matejczuk prof. Akademii WSEI psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii WSEI. Autorka polskiej adap-tacji skali Highly Sensitive Person Scale, i Highly Sensitive Child – skal do badania wrażliwości. Autorka publikacji z zakresu konstruowania szkolnych programów profilaktyki (m.in. „Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły” opracowanie na zlecenie ORE)

Obydwoje prelegentów współtworzyło standardy wzorcowego programu wychowawczo-profilaktycznego dla placówek oświatowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz narzędzia i materiały przygotowane przez prelegentów, które ułatwią zrealizowanie diagnozy i ewaluacji.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 12 września 2023 r. w godzinach 12.00 – 14.30

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 229 zł netto. Udział w szkoleniu może zostać opłacony ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli lub ze środków gminnego lub miejskiego programu profilaktyki. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 11 września  br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Do 11 września br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 12 września br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji i formularz znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne