Budowa szkolnej procedury i dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawnych. Perspektywa dyrektora, specjalistów i nauczycieli

Wraz z początkiem roku szkolnego weszły w życie zmienione przepisy prawne w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmodyfikowano szereg przepisów, wprowadzono nowe stanowisko w zakresie pomocy p-p czyli pedagoga specjalnego. Zmodyfikowano wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Wprowadzono nowe standardy zatrudniania tych specjalistów.

Warto pamiętać, że pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor placówki oświatowej. Dodatkowo to dyrektor organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy p-p polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy. Pojawia się więc wiele pytań. Jak zgodnie z przepisami ułożyć procedurę i relacje pomiędzy poszczególnymi specjalistami? Jak zintegrować działania nauczycieli i specjalistów? Jak zapewnić właściwą dokumentację i jej archiwizację? Czy w placówce powinno pojawić się stanowisko koordynatora pomocy psychologiczno – pedagogicznej? To dlatego w dniu 30 listopada br. w godz. 11.30 – 13.30  zapraszamy Państwa na szkolenie:

Budowa szkolnej procedury i dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianach prawnych. Perspektywa dyrektora, specjalistów i nauczycieli.”

W trakcie szkolenia poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

a) obieg dokumentów i szkolna dokumentacja (od dziennika po ocenę efektywności działań udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej),

b) jak właściwie przygotować wopfu i ipet?

b) jakie działania podejmować na podstawie opinii i orzeczeń (przydział odpowiednich form wsparcia i ich dokumentowanie )?

c) rozpoznanie własne i jego konsekwencje,

d) rola koordynatora pomocy p-p i jego zadania,

e) budowanie współpracy z rodzicami i instytucjami po zmianach prawnych.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentach w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

–  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni),

– przykładową procedurę udzielania pomocy p-p w placówce,

– wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 30 listopada  2022 r. w godzinach 11.30 – 13.30.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 29 listopada br. na adres email wskazany w formularzu

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Do 29 listopada br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 11.30 w dn. 30 listopada br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne