Wrzesień , 2020

17-09-2020
Szkolenie online

II termin – Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w czasie pandemii

18-09-2020
Szkolenie online

III termin – Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w czasie pandemii

30-09-2020
Szkolenie online

Jak zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom? – nowe kierunki polityki oświatowej MEN

Październik , 2020