Zmiany w nadzorze pedagogicznym w okresie pracy zdalnej na wybranych przykładach. Jak stworzyć poprawne sprawozdanie z realizacji planu nadzoru?

W dniu 8 września 2020 r. w dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano obwieszenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego, dokument porządkuje dotychczasowe zmiany przepisów tego aktu prawnego.
Opierający się na powyższym akcie prawnym plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, jest jednym z najistotniejszych dokumentów wewnętrznych szkoły. Przepisy narzucają obowiązek jego tworzenia. Dyrektor szkoły tworząc taki dokument musi uwzględnić szereg przepisów i danych. Warto pamiętać, aby plan nadzoru na kolejny rok powstał w oparciu o wyniki i wnioski z podsumowania ubiegłego roku szkolnego. Sprawozdanie z realizacji planu przygotowuje dyrektor szkoły w formie pisemnej. Sprawozdanie to powinno zostać przedstawione radzie pedagogicznej i radzie rodziców przed zakończeniem roku szkolnego. Praca zdalna niesie z sobą szereg zmian, odmiennych od dotychczasowych zasad pracy szkoły, niezbędne jest uwzględnienie ich w sprawozdaniu.

To dlatego serdecznie zapraszamy, w dniu 17 marca br. na szkolenie online:

„Zmiany w nadzorze pedagogicznym w okresie pracy zdalnej na wybranych przykładach. Jak stworzyć poprawne sprawozdanie z realizacji planu nadzoru?”
W czasie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Plan nadzoru pedagogicznego i jego zmiana w związku z kolejnym priorytetem MEiN.

2. Przykłady narzędzi pozwalających realizować nadzór pedagogiczny w czasie różnych form pracy placówki.

3. Obserwacje lekcji zdalnych i w czasie nauczania frontalnego z różnymi celami wynikającymi z wyników nadzoru i celów polityki oświatowej państwa.

4. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – omówienie na wybranym przykładzie.

5. Planowanie analizy pracy szkoły z wykorzystaniem przykładowych narzędzi: arkusze przeglądu, karty do analizy. Wpływ analizy pracy szkoły na zmiany planie pracy i nadzorze pedagogicznym.
.

Szkolenie poprowadzi Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, prelegent na konferencjach ogólnopolskich, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, współautor podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do historii. Wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, opiekowała się ponad 100 uczniami, którzy zostali laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako mentor w Aktywnej Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała scenariusze i recenzowała scenariusze w ramach tego programu. Za swoją pracę otrzymała nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczycielu Roku 2019, członek Superbelfrów RP. W 2020 roku została uhonorowana tytułem Profesora Oświaty.
Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 17 marca 2021 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 169 zł netto. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 15 marca br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU
1)Maksymalnie do 15 marca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 17 marca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia. To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się w załącznikach poniżej:

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne