Zmiany prawne w zakresie przygotowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych dla roku szkolnego 2022/2023

Nowy rok szkolny wita nas szeregiem zmian przepisów, które dotyczą pracy dyrektorów, specjalistów, pedagogów i psychologów pracujących w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych. Ustawodawca wprowadził zmiany m.in. za pośrednictwem następujących przepisów:

– rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

– rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach,

– rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

– zmiana prawa oświatowego – przepisy określające standardy zatrudniania specjalistów w szkołach w przedszkolach i szkołach (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów pedagogicznych),

– zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (standaryzacja zawodu pedagoga specjalnego).

To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Zmiany prawne w zakresie przygotowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych dla roku szkolnego 2022/2023”.

W czasie szkolenia omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

  1. Znowelizowane przepisy dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w publicznych i niepublicznych   przedszkolach .
  2. Wymaganych zadań nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy psych.-ped.
  3. Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu z uwzględnieniem zmian w prawie – od powołania zespołu nauczycieli, po plan pracy i przydział zadań pracy i sprawozdanie.
  4. Dokumentowania pracy specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów pedagogicznych).

Serdecznie zapraszamy, w dniu 6 października  br. na szkolenie online:

„Zmiany prawne w zakresie przygotowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych dla roku szkolnego 2022/2023”.

Szkolenie poprowadzi Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku. Więcej o prelegentkce w załączniku: program i prelegent 

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word). 

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 6 października 2022 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Skan lub zdjęcie wypełniony formularza zgłoszeniowego prosimy wysyłać do 5 października br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 5 października br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (maksymalnie do godziny 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 6 października br., czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne