Zakończenie roku szkolnego – obowiązki dyrektora wraz z dokumentowaniem pracy szkoły.

Zgodnie z założeniami ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy prawo oświatowe, podstawową działalnością szkoły jest realizowanie zadań związanych z jej głównymi funkcjami – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Stąd wszystkie działania związane z realizacją zadań szkolnych muszą być odpowiednio udokumentowane.

To dlatego, 7 czerwca br.  proponujemy szkolenie, w którym na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki, omówimy  jakie obowiązki spoczywają na dyrektorach placówek oświatowych na końcu roku szkolnego.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: uchwały rady pedagogicznej na koniec roku szkolnego, klasyfikacja uczniów, przygotowanie zestawu podręczników, kwestie stypendiów za wyniki w nauce, sprawy związane z przygotowaniem świadectw szkolnych, analiza pracy szkoły – -przykładowe narzędzia i rekomendacje związane z doskonaleniem nauczycieli, organizacją pracy, sytuacją wychowawczą, podsumowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – przykładowe rozwiązania, zakończenie stażu a obowiązki dyrektora.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, szefów zespołów przedmiotowych  w poniedziałek 7 czerwca br. godz. 11.00 – 13.00 na szkolenie:

„Zakończenie roku szkolnego – obowiązki dyrektora wraz z dokumentowaniem pracy szkoły.”

Szkolenie poprowadzi Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, prelegent na konferencjach ogólnopolskich, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, współautor podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do historii. Wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, opieko-wała się ponad 100 uczniami, którzy zostali laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako mentor w Aktywnej Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała scenariusze i recenzowała scenariusze w ramach tego programu. Za swoją pracę otrzymała nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczycielu Roku 2019, członek Superbelfrów RP. W 2020 roku została uhonorowana tytułem Profesora Oświaty.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz materiały w pliku word.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w godzinach 11.00 – 13.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 179 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 4 czerwca br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 4 czerwca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( do 15.00 w dniu poprzedzającym wydarzenie).

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 11.00 w dn. 7 czerwca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne