Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 po zmianach prawnych

Nowy rok szkolny wita nas szeregiem zmian przepisów, które dotyczą pracy dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych. Ustawodawca wprowadził zmiany m.in. za pośrednictwem następujących przepisów:

– rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

– rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach,

– rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

– zmiana prawa oświatowego – przepisy określające standardy zatrudniania specjalistów w szkołach w przedszkolach i szkołach (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów pedagogicznych),

– zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (standaryzacja zawodu pedagoga specjalnego).

To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 po zmianach prawnych”.

W czasie szkolenia omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

  1. Przepisów dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po ostatnich zmianach.
  2. Wymaganych zadań i kwalifikacji pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów w praktyce szkolnej.
  3. Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zmian w prawie – od powołania zespołu nauczycieli, po plan pracy i przydział zadań pracy i sprawozdanie.
  4. Dokumentowania pracy nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Standardów zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów pedagogicznych).

Serdecznie zapraszamy, w dniu 19 września br. godz. 13.00-15.00 na szkolenie online:

„Przygotowanie do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023 po zmianach prawnych”.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentkach w załączniku: program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 19 września 2022 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 16 września br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 16 września br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (maksymalnie do godziny 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 19 września br., czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne