Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

W dniu 3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021. Wśród zadań w zakresie monitorowania (we wszystkich typach szkół) dla kuratorów oświaty wskazano m.in. „Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia”. Monitorowanie tego ważnego aspektu pracy szkół potrwa od października 2020 r. do marca 2021 r.

Celem monitorowania jest zbadanie, jak w praktyce szkolnej uwzględniane są zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, jak również zidentyfikowanie trudności i wyzwań w tym zakresie. Wyniki monitorowania zostaną wykorzystane do przygotowania działań wspierających nauczycieli) oraz promujących dobre praktyki i innowacyjne rozwiązania.

To dlatego, zapraszamy na szkolenie online:

Praktyczne wskazówki do opracowania arkusza monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

  1. Rozumienia i rozpoznawania  zróżnicowania potrzeb edukacyjnych uczniów
  2. Opracowania , wyboru lub dostosowania programów nauczania, podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
  3. Organizacji pracy (w tym planowania , wdrażanie wsparcia), doboru metod nauczania i strategii edukacyjnych, oceniania
  4. Analizy planu pracy i organizacji ; dokumentów dot. rozwoju szkoły i oferty kształcenia

Powyższe zagadnienia zostaną przedstawione ze szczególnym uwzględnieniem właściwej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole oraz działań związanych z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentach w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 24 listopada 2020 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 159 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 23 listopada br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 23 listopada br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym szkolenie).

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 24 listopada br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne