Poznań – Planowanie nadzoru pedagogicznego i pracy wolontariatu w roku szkolnym 2017/18.

We  wrześniu 2017 roku wchodzą w życie kolejne nowelizacje przepisów prawa oświatowego.

Zmiany obejmą m.in. tak ważny w pracy każdego dyrektora obszar nadzoru pedagogicznego. Planowanie nadzoru w roku szkolnym 2017/2018 powinno uwzględniać zapisy projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, opublikowany w dniu 11 lipca 2017r. na stronie internetowej ministerstwa.  Obowiązkiem dyrektora pozostanie opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego zawierającego pięć form nadzoru (dotąd trzy) . Plan oprócz wniosków ze sprawowanego nadzoru będzie musiał również zawierać podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa przewidziane na dany rok szkolny. Zmiany wymuszone nowymi przepisami prawa oświatowego są również niezbędne w obszarze organizacji wolontariatu szkolnego, dyrektor placówki będzie musiał zapewnić właściwe warunki dla pracy wolontariuszy w szkole.

To dlatego Grupa Profilaktycznie.pl – organizator szkoleń z których skorzystało już kilkaset szkół zaprasza Państwa na szkolenie:

„Planowanie nadzoru pedagogicznego i pracy wolontariatu w roku szkolnym 2017/18.”

Szkolenie odbędzie się 06. 09. 2017, w sali sala szkoleniowa w Hotelu Traffic w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1

W ramach konferencji dowiedzą się Państwo jaki powinien być właściwie przygotowany plan nadzoru pedagogicznego szkoły. Jakie elementy powinien zawierać, jaka powinna być procedura oceny realizacji tego planu. Omówione zostaną również niezbędne warunki do działania wolontariatu szkolnego, organizacja wolontariatu została przepisami prawa przypisana dyrektorowi szkoły. Dowiedzą się Państwo również,  jak wprowadzić właściwe zapisy do statutu szkoły.  

Koszt udziału w konferencji to: 229 zł netto + 23%VAT W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z jednej instytucji, koszt konferencji wynosi 219 zł netto/osobę+ 23%VAT.

Udział w konferencji opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Szkolenie rozpoczyna się rejestracją o godz. 11.00 a kończy o godzinie 14.00.  Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek oraz certyfikat poświadczający udział w konferencji. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie  do 4 września br. na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegenci >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>