Loading

Poznań – szkolenie odwołane – Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W obecnym roku szkolnym Minister Edukacji Narodowej, wśród zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty wskazał m.in.:

Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Trwają właśnie planowe kontrole tego tak ważnego obszaru z zakresu zadań szkół.

To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. W ramach szkolenia omówiona zostanie m.in. :

zindywidualizowana ścieżka kształcenia, sposób organizacji  wybranych zajęć  edukacyjnych realizowanych  indywidualnie z uczniem lub w grupie do 5 uczniów na podstawie orzeczenia o            potrzebie kształcenia specjalnego, organizacja indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz zasady organizacji zajęć dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

„Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi”.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej biurowca Ataner – Delta ul. Towarowa 35 w Poznaniu (obok Dworca Poznań Główny).

W ramach szkolenia omówione zostaną: podstawy prawne zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz to dla kogo może być organizowana. Zadania dyrektora, nauczyciela, rodzica oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej , zasady  dokumentowania zajęć realizowanych w ramach zindywidualizowanej ścieżki, zasady formułowania wniosków z udzielonej pomocy, sposoby organizowania wybranych zajęć realizowanych indywidualnie lub w grupie do 5 osób, zasady organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzież,  sposób organizowania zajęć dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi dokumentami m.in. z arkuszem analizy funkcjonowania ucznia, poznają wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego i Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia uzasadniające organizację w/w zajęć.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 339 zł lub 309 zł netto w zależności od liczby uczestników z danej instytucji. Szkolenie rozpoczyna się rejestracją uczestników o godz. 10.00 a kończy o godzinie 13.45 w obiadem w restauracji. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad oraz certyfikat poświadczający udział w szkoleniu. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 16 marca br. na adres email wskazany w formularzu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>