Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późn. zm. mówi w § 20 pkt 9 „Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają  efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających  na celu poprawę funkcjonowania ucznia”.

Z kolei w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z późn. zm. w 6 pkt 9 czytamy: „zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności IPE-T”.

To, dlatego w dniu 6 czerwca br. zapraszamy Państwa na szkolenie online:

„Podsumowanie i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego”.

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Narzędzia służące do ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  2. Omówienie możliwych obszarów do ewaluacji w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wybranych przykładach.
  3. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przykładowe rozwiązania dot. zajęć specjalistycznych.
  4. Ocena efektywności IPE-T-ów – przykładowe rozwiązania, rekomendacje na kolejny rok szkolny.
  5. Ewaluacja pracy nauczyciela współorganizującego.
  6. Lista kontrolna organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – praktyczne narzędzie dyrektora i nauczyciela specjalisty.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr  4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentach w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz narzędzia i materiały przygotowane przez prelegentów, które ułatwią zrealizowanie diagnozy i ewaluacji.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 6 czerwca 2024 r. w godzinach 10.30 – 12.30

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 229 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 5 czerwca br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 5 czerwca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 10.30 w dn. 6 czerwca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne