Organizacja pracy szkoły od 25 maja po decyzji MEN – praca świetlicy i konsultacje dla uczniów

Od 25 maja br. Minister Edukacji Narodowej przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymuje tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

To dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie:

„Organizacja pracy szkoły od 25 maja po decyzji MEN – praca świetlicy i konsultacje dla uczniów”.

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 21 maja 2020 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia :

  1. Organizacja pracy świetlicy dla klas I-III: wymagania formalne, organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych, możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych, praktyczne rozwiązania.
  1. Organizacja konsultacji dla uczniów klas VIII szkół podstawowych – diagnoza potrzeb uczniów, procedury bezpieczeństwa, organizacja konsultacji, ewaluacja działań, aneks do planu nadzoru pedagogicznego, rozliczanie i dokumentowanie wymiaru czasu pracy nauczycieli.
  1. Organizacja konsultacji dla uczniów klas I-VIII od 1.06 – diagnoza potrzeb uczniów, procedury bezpieczeństwa, organizacja konsultacji, ewaluacja działań, aneks do planu nadzoru pedagogicznego, rozliczanie i dokumentowanie wymiaru czasu pracy nauczycieli.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 149 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 20 maja br. na adres email wskazany w formularzu.

Szkolenie poprowadzi Anita Plumińska – Mieloch – wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu placówką, prelegent na konferencjach ogólnopolskich, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, współautor podręczników do historii, autor zeszytów ćwiczeń i poradników metodycznych do historii. Wdrożyła wiele innowacje pedagogicznych, opiekowała się ponad 100 uczniami, którzy zostali laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów historycznych, współtworzyła platformę ITAO, pracowała jako mentor w  Aktywnej Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała  scenariusze i recenzowała scenariusze  w ramach tego programu.  Za swoją pracę otrzymała  nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i  Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczycielu Roku 2019, członek Superbelfrów RP.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

  1. Maksymalnie do 20 maja br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego  podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).
  2. Na wskazany e-mail otrzymasz link do rejestracji na wydarzenie (dzień przed wydarzeniem).
  3. W kolejnym mailu otrzymasz potwierdzenie rejestracji, wraz z linkiem do pokoju webinarowego, w którym odbędzie się szkolenie.
  4. Po kliknięciu DOŁĄCZ – zalogujesz do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie.
  5. W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie >>>

Program i prelegent >>>

Formularz zgłoszeniowy >>>

Informacje organizacyjne >>>