Loading

Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole z uwzględnieniem wyzwań nauczania zdalnego. Perspektywa dyrektora, pedagoga i psychologa.

W dniu 3 lipca 2020 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/2021. Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej państwa wskazano: „Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole z uwzględnieniem wyzwań nauczania zdalnego. Perspektywa dyrektora, pedagoga i psychologa szkolnego”. W ramach szkolenia dowiedzą się Państwo jak organizować i zarządzać pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkołach po zmianach prawnych. Dowiedzą się Państwo co należy do zadań pedagoga, psychologa a co do dyrektora szkoły. Uzyskają Państwo wiedzę jak poprawnie prowadzić dokumentację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Serdecznie zapraszamy,  w dniu 29 marca br. na szkolenie online:

„Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole z uwzględnieniem wyzwań nauczania zdalnego. Perspektywa dyrektora, pedagoga i psychologa szkolnego”

W czasie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  1. Zadań dyrektora szkoły w zakresie organizacji i zarządzania pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
  2. Zasad powoływania koordynatora i zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zarządzeń /planu pracy szkoły wraz z ich obowiązkami.
  3. WOPFU i IPET – budowa, kalendarz działań, zespół . Zmiany spowodowane nauczaniem zdalnym.
  4. Kwestie związane z monitorowaniem udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Wpływu rekomendacji z monitorowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na plan pracy szkoły.
  6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
  7. Dokumentowania pomocy psychologiczno pedagogicznej – rozwiązania praktyczne.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentach w załączniku: program i prelegenci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 29 marca 2021 r. w godzinach 12.00 – 14.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 169 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 26 marca br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 26 marca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 12.00 w dn. 29 marca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Pełna informacja o szkoleniu znajduje się w załącznikach poniżej:

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne