Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów

Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 wskazano: „Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa

To, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie „Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”. W ramach szkolenia dowiedzą się Państwo jak organizować i zarządzać pomocą psychologiczno-pedagogiczną w aby uwzględnić potrzeby edukacyjne i rozwojowe wszystkich uczniów. Dowiedzą się Państwo co należy do zadań pedagoga, psychologa a co do dyrektora szkoły. Uzyskają Państwo wiedzę jak poprawnie prowadzić dokumentację udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Serdecznie zapraszamy,  w dniu 18 listopada br. na szkolenie online:

„Organizacja i zarządzanie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów”.

W czasie szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

  1. Zadań dyrektora szkoły w zakresie organizacji i zarządzania pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
  2. Zasad powoływania koordynatora i zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zarządzeń /planu pracy szkoły wraz z ich obowiązkami.
  3. Zadania nauczycieli i wychowawców związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Omówienie potrzeb rozwojowych uczniów w kontekście doboru metod pracy na lekcji i praktycznych rozwiązań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  5. WOPFU i IPET – budowa, kalendarz działań, zespół.
  6. Kwestie związane z monitorowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ze szczególnym uwzględnieniem kontroli i jej narzędzi zgodnie z ostatnimi zmianami w przepisach.
  8. Dokumentowania pomocy psychologiczno pedagogicznej – rozwiązania praktyczne.

Szkolenie poprowadzą Joanna Brzoskowska Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku oraz Anita Plumińska – Mieloch, Dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum z oddziałami dwujęzycznymi). Więcej o prelegentkach w załączniku: program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 18 listopada 2021 r. w godzinach 13.00 – 15.00.

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto.  Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać maksymalnie do 17 listopada br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1)Maksymalnie do 17 listopada br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia ( maksymalnie do godziny 14.00 w dniu poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji.

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 18 listopada br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Zaproszenie

Program i prelegentki

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne