Niezbędne zapisy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w statucie, planie nadzoru pedagogicznego i innych dokumentach placówki oświatowej

Niezbędną zawartość statutu szkoły określa art. 98 ustawy prawo oświatowe. Wśród zapisów niezbędnych do wprowadzenia w statucie znajdziemy:  „cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi…”.

Z kolei zadania dyrektora placówki nie dotyczą tylko kontroli dokumentacji związanej z zakresem realizowanych przez specjalistów zadań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Niezbędne jest także, zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji tych zadań,

racjonalne wykorzystanie potencjału pracowników, inspirowanie ich do rozwoju zawodowego innowacji pedagogicznych aby usprawnić udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Aby właściwie udzielać pomocy p-p w placówce potrzebny jest plan działania, ważna jest współpraca z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i wiedza czego szkoła może wymagać od poradni.

To, dlatego w dniu 20 marca br. w godz. 13.00 – 15.00 zapraszamy Państwa na szkolenie online:

„Niezbędne zapisy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w statucie, planie nadzoru pedagogicznego i innych dokumentach placówki oświatowej”.

W trakcie szkolenia prelegentki:  Joanna Brzoskowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku i Anita Plumińska – Mieloch, dyrektor Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i liceum) omówią:

– propozycje zapisów w statucie szkoły dotyczące pracy pedagoga specjalnego, nauczycieli specjalistów oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– propozycje działań dyrektora szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego (plan i sprawozdanie) w odniesieniu do priorytetów MEiN oraz pracy pedagoga specjalnego,

– plan działań placówki związany z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej (plan pracy i sprawozdanie zespołu ds. udzielania pomocy p-p z uwzględnieniem pracy pedagoga specjalnego),

– plan współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, którego celem jest wsparcie szkoły.

Więcej informacji na temat prelegentek znajdą Państwo w załączniku program i prelegentki.

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów i planów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 20 marca 2023 r. w godzinach 13.00 – 15.00

Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

Koszt udziału w szkoleniu to 198 zł netto. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 17 marca br. na adres email wskazany w formularzu.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 17 marca br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (do godziny 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.00 w dn. 20 marca br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji i formularz znajdą Państwo w poniższych załącznikach

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne