Nauczyciel współorganizujący w systemie organizacji i zarządzania pomocą p-p w szkole – obowiązki i dobre praktyki.

Wśród zadań określonych na rok 2023/24 przez Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego wskazano m.in. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”. Nauczyciel współorganizujący kształcenie stał się ważnym ogniwem systemu oświaty w systemie pomocy p-p. Jego funkcjonowanie i zadania częściowo regulowane są odgórnie na poziomie rozporządzenia ministerialnego, inne określa dyrektor danej placówki.

To, dlatego  w dniu 21.05.2024 w godz. 13.00 – 15.00 zapraszamy Państwa na spotkanie online:

„Nauczyciel współorganizujący w systemie organizacji  i zarządzania pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w szkole – obowiązki i dobre praktyki.”

W trakcie szkolenia autorka szkolenia Joanna Brzoskowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku wraz z dyrektor Zespołu Szkół Anitą Plumińską – Mieloch (więcej w załączniku prelegentki i program) omówią następujące obszary:

  1. Obowiązki nauczyciela współorganizującego wynikające z przepisów prawa .
  2. Realizację zaleceń PP-P zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego – przykładowe rozwiązania .
  3. Współpracę między nauczycielem  współorganizującym a nauczycielami przedmiotu i pedagogiem specjalnym.
  4. Rolę nauczyciela współorganizującego  przy opracowywaniu IPET i WOPFU.
  5. Propozycję przydziału obowiązków dla nauczyciela współorganizującego.
  6. Nauczyciel współorganizujący, a praca w zespole przedmiotowym.
  7. Współpracę nauczyciela współorganizującego z Rodzicami ucznia .
  8. Dokumentacja nauczyciela współorganizującego.
  9. Nauczyciel współorganizujący w  nadzorze pedagogicznym ( check-lista organizacji pracy nauczyciela ).

Uczestnicy szkolenia otrzymają  dostęp do filmu z nagranego szkolenia, którego integralną częścią jest prezentacja (dostęp na 30 dni) oraz wzory prezentowanych w czasie szkolenia dokumentów (w pliku Word).

Szkolenie online (webinarium) odbędzie się 21 maja 2024 r. w godzinach 13.00 – 15.00

Koszt udziału w szkoleniu to 229 zł netto. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 20 maja br. na adres email wskazany w formularzu. Udział w szkoleniu opłacany ze środków publicznych jest zwolniony z VAT.

WEBINARIUM KROK PO KROKU

1) Do 20 maja br. przyślij skan lub zdjęcie formularza zgłoszeniowego na adres: biuro@profilaktycznie.pl, podaj w nim swój e-mail (warunek konieczny).

2) Na wskazany e-mail otrzymasz link do wydarzenia (do godziny 15.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień szkolenia) oraz hasło. Uwaga! Jeden link pozwala na odtworzenie transmisji tylko na jednym urządzeniu jednocześnie. Prosimy nie udostępniać linku transmisyjnego innym, ponieważ może to skutkować brakiem dostępu do transmisji

3) Po kliknięciu w link, otworzy się strona startowa na której należy podać swoje imię i prawidłowy adres mailowy oraz hasło.

4) Po podaniu danych i kliknięciu WEJDŹ otworzy się strona poczekalni z programem i opisem prelegentów oraz zegarem odliczającym czas do godziny 13.o0 w dn. 21 maja br. czyli czasem rozpoczęcia wydarzenia.  To na tej stronie odbędzie się wydarzenie. W każdej chwili mogą Państwo do niego wrócić klikając link z maila.

5) W czasie trwania webinarium istnieje możliwość zadawania pytań w formie czatu, odpowiedzi będą udzielane w trakcie i po szkoleniu.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zaproszenie

Program i prelegent

Formularz zgłoszeniowy

Informacje organizacyjne